Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Henvisning

Vurderingsenheter%20i%20Helse%20Vest04

Henvisning for pasienter som ikke er rettighetsvurdert

For å få utredning og/eller behandling for ditt rus- og avhengighetsproblem i TSB, trenger du en henvisning. Dette kan du få fra lege, psykolog, sosialtjenesten eller annet helsepersonell som har rett til å henvise til TSB.

/les mer
Henvisning for pasienter som ikke er rettighetsvurdert
RAS-utsiktM-039

Henvisning til Rogaland A-senter

Gjelder pasienter som allerede er rettighetsvurdert for rett til tverfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

/les mer
Henvisning til Rogaland A-senter
PT6A6664-klinikk-AA-designstoler-Kjell-Nupen-kunst

Henvisning til akuttbehandling

Mennesker med rus og avhengighetslidelser kan oppleve akutte alvorlige situasjoner som gjør at de trenger umiddelbar hjelp. Det kan være akutte fysiske, psykiske eller sosiale problemer samtidig med, eller som følge av, rusmisbruk.
/les mer
Akuttbehandling
Pakkeforl%C3%B8p2

Pakkeforløp

Behandling i TSB skal organiseres som pakkeforløp. 
Pakkeforløp innebærer at behandling, utredning og ev. håndtering av tilbakefall er forutsigbart uten unødvendig ventetid
/les mer
Pakkeforløp
Kontakt
informasjon

Gjelder henvisninger for pasienter som ikke er rettighetsvurdert
 
Helse Stavanger HF,
Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige,
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling,
Inntak- og oppstartsteam (IO-team),
postboks 8100, 4068 Stavanger


Tlf: 947 84 692