Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Henvisning

Vurderingsenheter%20i%20Helse%20Vest04

For pasienter som ikke er rettighetsvurdert

For å få utredning og/eller behandling for ditt rus- og avhengighetsproblem i TSB, trenger du en henvisning. Dette kan du få fra lege, psykolog, sosialtjenesten eller annet helsepersonell som har rett til å henvise til TSB.

/les mer
RAS-utsiktM-039

Henvisning til Rogaland A-senter

Gjelder pasienter som allerede er rettighetsvurdert for rett til tverfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

/les mer
PT6A6664-klinikk-AA-designstoler-Kjell-Nupen-kunst

Akuttjeneste henvisning

Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling.
/les mer
PT6A6120-BEhandlingavdeling-stue-m-kunst

Inntakskriterier ved behandlingsavdelingen

Behandlingsavdelingen er en korttidsavdeling med planlagte innleggelser inntil fire måneder.
/les mer