Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Familier med barn

shutterstock_17809327%5B1%5D%20RAS%20brosjyre%201%20far%20datter%20p%C3%A5%20skulder
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder. 

Det kan også være en økt risiko for utvikling av eget rusmisbruk i voksen alder. Det er allikevel viktig å være klar over at de fleste barn ikke utvikler et eget misbruk

Familiesamtaler
Familiesamtalene vi tilbyr har til hensikt å:
  • å gi disse barn en sikker livssituasjon
  • høyne bevisstheten om barnas opplevelse
  • gi informasjon til barna om foreldrenes behandling
  • kartlegge om det er rusrelaterte faktorer som påvirker barnas oppvekstvilkår  

Foreldre som ruser seg er glade i barna sine, også når rusen har fått en stor plass i familien. Samtalene skjer i samarbeide med foreldrene og normalt er foreldrene til stede i samtalen.

Hjelp til barnet
Ved behov utarbeides en plan for
  • å støtte barnet
  • lindre skadevirkninger av eventuell rusing under behandlingstiden
  • å gå igjennom og reparere tidligere negative hendelser i familien.

 

Graviditet og sped/småbarnstid

Rogaland A-senter har et eget tilbud på Avdeling for gravide og småbarn.

Her finner du mer informasjon om tilbudet.

Informasjon fra Helsedirektoratet om graviditet og alkohol
http://www.helsedirektoratet.no/gravid/ .