Erfaringskonsulenter

Skills
Mange som har erfaringer fra psykisk helseutfordringer og / eller rusproblem og har vært i behandling for dette, ønsker å hjelpe andre.  Det er etablert mange nye stillinger i kommuner og helseforetak for brukeransettelser med stillingsbenevnelsen Erfaringskonsulent eller brukeransatt e.l.
 
Hva gjør/er en Erfaringskonsulent?
  • Hjelper andre på bakgrunn av:
  • Egen erfaring med rus og/eller psykisk lidelse
  • Egenerfaring som pårørende
  • Erfaring med å møte tjenestene
  • Erfaring med bedringsprosesser 

Ved Rogaland A-senter har vi ansatt to erfaringskonsulenter.
De er tilgjengelige for alle våre pasienter.
Begge driver samtalegrupper i
- Avdeling for Gravide og småbarnsfamilier
- Avrusingsavdelingen og
- Behandlingsavdelingen.
Pasientene får informasjon om dette tilbudet ved inntak.