Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Erfaringskonsulenter

Skills
Mange som har erfaringer fra psykisk helseutfordringer og / eller rusproblem og har vært i behandling for dette, ønsker å hjelpe andre.  Det er etablert mange nye stillinger i kommuner og helseforetak for brukeransettelser med stillingsbenevnelsen Erfaringskonsulent eller brukeransatt e.l.
 
Hva gjør/er en Erfaringskonsulent?
  • Hjelper andre på bakgrunn av:
  • Egen erfaring med rus og/eller psykisk lidelse
  • Egenerfaring som pårørende
  • Erfaring med å møte tjenestene
  • Erfaring med bedringsprosesser 

Ved Rogaland A-senter har vi ansatt to erfaringskonsulenter.
De er tilgjengelige for alle våre pasienter.
Begge driver samtalegrupper i
- Avdeling for Gravide og småbarnsfamilier
- Avrusingsavdelingen og
- Behandlingsavdelingen.
Pasientene får informasjon om dette tilbudet ved inntak.