Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm

Brukerutvalg

PT6A4092-utsikt-Byfjorden-web
Brukerutvalget ved Rogaland A-senter er et samarbeidsorgan mellom brukerrepresentanter og Rogaland A-senter. Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelse og styre ved Rogaland A-senter. Brukerutvalget bidrar med kunnskap, perspektiver og erfaringer slik at Rogaland A-senter kan utvikle et best mulig tilbud til rusavhengige og deres familier / pårørende.

Medlemmene i brukerutvalget er sammensatt fra organisasjoner som representerer både rusavhengige, pårørende og barn.

Medlemmer:
Per Inge Børresen(leder)
Pål Berger(nestleder)
Anne Cathrine Fagerland
Elisabeth Nordhus Lied
Hans Jørgen Lied
Tordis Stokka
 
Brukerutvalget har tilsammen bred erfaringsbakgrunn, både som pasient pga egne rusproblemer, som barn av rusmisbruker eller som voksen pårørende.

Kontakt med brukerutvalget ved mail til: brukerutvalget@rogaland-asenter.no