Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Gravide innlagt uten eget samtykke

shutterstock_531218209
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Når gravide bruker rusmidler i svangerskapet, settes det ufødte barnets helse og utvikling i fare. I situasjoner som dette kan helse- og sosialtjenesten ta initiativ til innleggelse på en institusjon utpekt av det regionale helseforetaket. Om nødvendig kan innleggelse skje uten kvinnens samtykke.

Muligheten for en slik inngripen i kvinnens selvbestemmelsesrett er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven (Lovdata HOL§ 10 - 3)

Innleggelsen kan ikke opprettholdes uten at tvangsvedtaket godkjennes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland. (link: Fylkesnemda ), stavanger@fylkesnemda.no,
 tlf: 51 90 52 00, Lagårdsveien 44, Stavanger).

Det ufødte barnet
Formålet med innleggelse og opphold uten kvinnens samtykke, er først og fremst å sikre rusfrihet og trygghet for det ufødte barnet. Dernest er målet å bidra med hjelp slik at kvinnen, om hun ønsker det, skal få mulighet til å forberede seg til fødsel, omsorgsoppgaver og videre mestring av rusmiddelproblemet.

For mer informasjon om AGS...
Kontakt
Kontakt oss på telefon:
51 72 90 00 / 51 72 90 30
Mobil: 918 39 332

ane.oppedal.seland@rogaland-asenter.no