Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Inntakskriterier ved Behandlingsavdelingen

PT6A6336%20behavd%20stue%20sofa%20plante%20vindu
Behandlingsavdelingen er en korttidsavdeling med planlagte innleggelser inntil fire måneder.

Behandlingsavdelingen har pasienter som står i fare for å falle ut av, eller skal tilbake til poliklinisk behandling, som sin målgruppe. Krav til ressurser og kontroll av adferd og impulser  er høyere enn for eks veksthus. Alle søknader vurderes individuelt. Nedenfor er en sjekkliste for deg som skal søke inn, med tanke på at din pasient skal ha utbytte av sin behandling.
 
 • Har pasienten egen motivasjon til å forbedre sin livskvalitet, samt ønske om å oppnå selvstendighet / ansvarlighet?
   
 • Har pasienten bo - evne? Avdelingen oppmuntrer til permisjoner for å trene seg på å være hjemme uten å ty til rusmidler, slik at det er viktig at pasienten har utsikt til bolig under oppholdet.
   
 • Er pasienten trygdet? Hvis ikke, kan pasienten delta i arbeidslivet eller i reell arbeidstrening?
   
 • Kontakt med familie eller venner utenom rusmiljøet? Det er vesentlig at pasienten er beredt til å søke etter støttespillere for å lykkes, og er informert om at dette også omfatter familierelasjoner.  
   
 • Er pasienten over 18 år?  
   
 • Målgruppen omfatter ikke pasienter med diagnostisert antisosial personlighetsforstyrrelse eller alvorlige atferdsforstyrrelser av utagerende type. Pasienter med dobbelt indikasjon i form av depresjon, angstlidelser og sårbare personlighetsforstyrrelser er innenfor målgruppen til avdelingen.
   
 • Vi tar i mot pasienter med alle former for rusmisbruk, men pasienter med lang ubehandlet avhengighet av opiater har ofte hatt vansker hos oss. Stabiliserte LAR pasienter er innenfor målgruppen.

 
02/01/2019