Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Behandlingsavdeling

PT6A6120-BEhandlingavdeling-stue-m-kunst
Behandlingsavdelingen er et tilbud om innleggelse i inntil fire måneder for kvinner og menn som nylig har opplevd vansker på et eller flere områder på grunn av rusmisbruk. 

Avdelingen er åpen og stiller større krav til egne ressurser og kontroll av adferd og impulser til rusing, enn de fleste andre tilbud


Antall plasser
Avdelingen har 15 plasser.  Alle pasienter får enkeltrom med eget bad. Avdelingen er delt opp i en kvinne-etasje og en mannsetasje, med tilhørende stue- og kjøkkenkrok. I tillegg er det en fellesstue.

Brukerstyrt seng
Avdelingen har tilgjengelig en brukerstyrt seng for pasienter som har vært innlagt i avdelingen og har en poliklinisk kontakt. Avtalen innebærer en innleggelse i opptil 5 døgn, med vilkår om minst 14 dagers mellomrom mellom hver gang.Innleggelse under avtale om på brukerstyrt seng forutsetter rusfrihet.

Behandlingens innhold
Som pasient i behandlingsavdelingen vil du være en del av et felleskap.
Et tilpasset gruppetilbud, miljøterapi og fysisk aktivitet skal på ulike vis kunne bidra til utvikling av alternative mestringsstrategier til rusmiddelbruk. Behandlingstilbudet blir tilpasset hver enkelt i form av behandlingsplan.

I tillegg blir du fulgt opp med individuelle samtaler med behandler, lege og primærkontakt.
Du vil også få hjelp til å involvere hjelpeinstanser i din behandling. Det være NAV, arbeidsgiver, fastlege, ruskonsulent etc. Vi hjelper deg med å arrangere samarbeidsmøter.

Som pasient deltar du i ulike grupper:
  • Etikkdrøs
  • Kvinne- og mannsgruppe
  • Rusmestringsgruppe
  • Behandlingsplangruppe
  • Mentaliseringsgruppe
  • Jevnlig ernæringsinformasjon av kjøkkensjef.
PT6A6457-kantine-mat-n%C3%A6rbilde
Permisjoner
Når du er innlagt i behandlingsavdelingen er permisjoner til eget hjem en viktig del av behandlingen. Forskning sier noe om at mange klarer å holde seg rusfri når de er innlagt i institusjon, men møter raskt utfordringer i eget hjemmemiljø. Derfor vektlegger vi lengre permisjoner i slutten av behandlingen. 

Fysisk aktivitet som medisin
Som pasient ved behandlingsavdelingen vil du delta i turgruppe hvor fokuset er felleskap og mestring.  
 ”De fleste av oss har erfart at vi føler oss bedre til sinns og får bedre helse av å være i naturen. Naturen er den beste medisinen vi har”. (Egil W. Martinsen, professor ved UIO med doktorgrad på fysisk aktivitet som behandling av psykiske lidelser).
 
Fysisk trening som medisin
Rusavhengighet fører ofte til utfordringer med fysisk helse, og dette vil vi gjøre noe med i vårt behandlingsprogram. God fysisk kapasitet (utholdenhet og muskulær styrke) er avgjørende for en god helse og trening er den beste måten å øke kapasiteten på. Ved behandlingsavdelingen benytter vi treningsmetoder som gjennom forskning er godt dokumentert å være de mest effektive. Dette gjør vi for å  oppnå en betydelig forbedring av fysisk kapasitet i løpet av den tiden du er i behandling hos oss.
Treningen består av utholdenhets- og styrketrening 3 ganger i uken. Hver treningsøkt varer ca. 1 time. Du vil få individuell tilpasset oppfølgning.
”Uansett hvor sakte du går, knuser du alle på sofaen”.

Familiearbeid
Rusavhengighet rammer alltid flere. Familie/nære pårørende vil bli invitert til å ta del i behandlingen din. Behandlingsavdelingens familieterapeut og barneansvarlige gir tilbud om par-, familie- og barnesamtaler.
Avdelingen arrangerer pårørendekveld 4 ganger i året, hvor du som pasient kan invitere de pårørende du måtte ønske med. Her vil det bli omvisning og informasjon om den behandlingen du får i avdelingen, samt informasjon knyttet til rus og avhengighet.
 
For den som ønsker det, har vi tilbud om ukentlig mindfullnessgruppe, musikkgruppe (mulighet for å spille ulike instrument og synge) og kunstuttrykksgruppe (kreativ utfoldelse med maling, tegning, fargelegging, leire etc.).
Ukeplan


 
Interne dokumenter (pdf)

Ukeplan
Inntakskriterier