Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Behandling uten eget samtykke

shutterstock_162051089%5B1%5D%20byby%20ser%20p%C3%A5%20mor%20som%20ligger%202%20(2)
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Innleggelse og opphold uten eget samtykke er strengt tatt ikke en behandling, fordi behandling forutsetter frivillighet. Når gravide bruker rusmidler i graviditet, settes barnets helse og utvikling i fare. I situasjoner som dette kan helse- og sosialtjenesten kreve at kvinnen legges inn på en egnet behandlingsinstitusjon mot sin vilje.

En slik inngripen i kvinnens selvbestemmelsesrett kan ikke opprettholdes uten at dette er godkjent av fylkesnemnda.

Formålet med innleggelse uten samtykke er å skape sikkerhet for det ufødte barnet. Dernest er målet å bistå slik at den gravide, om hun ønsker det, skal få hjelp til å forberede seg til fødsel, omsorgsoppgaver og videre mestring av rusproblemet.

Rogaland A-senter vil at alle gravide skal ha tilgang til fagkompetanse, god støtte og tilpasset behandling i en omveltende og krevende fase av livet. Etter avrusningsfasen på Avrusningsavdelingen inviteres gravide innlagt mot eget samtykke til videre opphold og behandling på Avdeling for gravide og småbarnsfamilier. (lenke til gravide innlagt uten eget samtykke) (lenke til AGS).

link: Fremgangsmåte ved bekymring for gravid med rusproblemer: http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34056/index.html .