Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Om poliklinikken

RAS-polklinikkM-255
Poliklinikken ved Rogaland A-senter tilbyr behandling for mennesker med rusrelatert problematikk og deres familier, med et spesielt fokus på barna. Pårørende kan få eget behandlingstilbud.

Din behandling på poliklinikken kan forsterkes med avrusing og / eller korttidsinnleggelse ved behov, og du fortsetter på poliklinikken etter innleggelse.

Rogaland A-senter har poliklinikk på Tasta og Bryne, og dessuten tilbyr vi polikliniske samtaler på Jørpeland i Ryfylke DPS sine lokaler.

Behandling
Ønsker du behandling på poliklinikken, kan du være med å velge en behandlingsform som vil være tilpasset dine behov. Behandlingstilbudet består av  
Faglig forankring
Behandlingen er basert på forskning og mange års klinisk erfaring. Behandlingen som gis i poliklinikken har sin faglige forankring i :
  • systemisk, narrativ og løsningsorientert, strategisk og strukturell familieterapi
  • kognitiv terapi
  • dynamisk gruppeterapi
  • affektbevissthet
  • psykoterapi
  • pedagogisk tilnærming
  • mentaliseringsbasert terapi

Ambulant tjeneste
For særlig utsatte grupper pasienter kan tverrfaglig behandling og vurdering tilbys som ambulant tjeneste.

Kartlegging
Har du behov for dypere kartlegging kan poliklinikken utføre omfattende tverrfaglig kartlegginger av sykdomstilstander og behandlingsbehov i samarbeid med lege, psykologspesialist/ psykologer.

Kompetanse
Ansatte på poliklinikken har utdanning som lege, psykologer, familieterapeuter, sykepleier, kliniske sosionomer og kliniske barnevernspedagoger.

Henvisning
Henvisning til poliklinisk behandling får du hos din fastlege, via sosialkontor eller fra annen spesialisthelsetjeneste.

Poliklinisk akuttvurdering
Etter henvisning fra leger, NAV og barnevernstjeneste, samt spesialisthelsetjeneste kan poliklinikken foreta tverrfaglig akuttvurdering av pasientens behandlingsbehov.

Tilgjengelighet
Rogaland A-senter har poliklinikk både i Stavanger/ Tasta, Bryne og Jørpeland( v/Strand DPS)

Utvidet åpningtid
Åpningstider i poliklinikken er fra kl. 08.00- 15.15 alle hverdager. 

Egenandel
Poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten, belastes med en egenandel. Hvert år setter Folketrygden et utgiftstak for egenandeler i Norge. HVis utgiftene overstiger dette beløpet, innvilges du frikort fra Trygdekontoret. Det er også mulig å søke NAV om dekning av egenandel.