Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Analytisk gruppeterapi

Ill-fam-p%C3%A5-isen
Hvem passer behandlingen for?
Gruppeanalyse passer for deg som ønsker mer selvinnsikt og en dypere forståelse for hva som foregår i deg selv og i andre mennesker. Gruppeanalyse er rettet mot økt bevissthet om og forståelse av prosesser som i utgangspunktet ikke er åpenbare for oss, og det fokuseres på hvordan dette kan utspille seg i samspill med andre. Følelsesmessige vansker kan føre til stort ubehag. Gjennom å dele erfaringer, tanker og følelser med hverandre, avdekkes gradvis de konflikter den enkelte sliter med. 
 
Terapien av – i – og ved gruppen bidrar til å avklare følelsesmessige og relasjonelle vansker og åpner erfaringsmessig opp for nye måter å håndtere dette på. De fleste opplever gradvis reduksjon i psykiske og psykosomatiske plager, økt trygghet i forhold til seg selv og andre og sterkere innflytelse over eget liv. 
 
Behandlingsstruktur og rammer
Terapien foregår ukentlig, mandager 08.30 - 10.00 i poliklinikken ved Rogaland A-senter. Den analytiske gruppen vil bestå av kvinner og menn. Det er plass til åtte gruppemedlemmer. Ved ledig plass vil gruppeleder vurdere nye medlemmer. 
 
Fremmøte:
Det er viktig at den analytiske gruppen oppleves trygg og stabil. Dette krever at man møter presis til gruppe, og blir hele tiden. Fravær meldes på forhånd, så tidlig som mulig. 
 
Metode:
Analytisk gruppeterapi er en samtalegruppe der all samhandling foregår ved å sette ord på tanker og følelser. For å få mest ut av terapien jobber den enkelte så åpnet og ærlig som mulig med det som oppstår i en selv i løpet av gruppesekvensene og med den eller de problemstillinger som var bakgrunn for at en begynte i analytisk gruppeterapi. Enkelte kan ønske å slutte i terapien når en nærmer seg tema som er vanskelige og smertefulle. Målsettingen må være å bli i gruppen til man har gjennomarbeidet de livstema en opprinnelig søkte analytisk gruppeterapi for. Et år må sees på som et minimum. 
 
Anonymitet:
En må ha respekt for og verne om de andre gruppemedlemmenes navn og identitet ovenfor andre. Det er en moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som blir tatt opp i gruppen. For å få mest mulig frihet til å prøve seg ut i gruppen anbefales det at gruppen er mest mulig skjermet fra det livet en ellers har. Dersom det skulle vise seg at noen i gruppen kjenner hverandre fra før, må den som kom sist inn vente med oppstart eller bli henvist annen behandling.
 
Avslutning:
Tanker omkring avslutning bør tas opp i gruppen før avgjørelsen er tatt. Har man bestemt seg for å slutte, må man møte 4 ganger for at gruppen skal få jobbet med avslutningen. 
 
For nærmere informasjon kontakt:
Gruppeanalytiker Kristin Fjermestad:
telefon: 51 72 90 55
e-post: kristin.fjermestad@rogaland-asenter.no
Kontakt
Cathrine Myklebust Aardal, avdelingsleder
telefon: 51 72 90 00