Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Behandling i poliklinisk gruppe

shutterstock_393867985
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Poliklinikken tilstreber å tilrettelegge tilbud ut fra innsøkende instans og pasienters behov.

Poliklinikken har for tiden følgende  gruppetilbud:  
  • Mentaliseringsbasert gruppeterapi
  • Psykodynamisk gruppeterapi
  • Kvinnegruppe

Hva inneholder gruppebehandling?
Gruppeterapi er behandling av den enkelte gjennom gruppeprosess. Pasienter med rusavhengighet eller pasienter som har vokst opp i familier med rusproblemer, har behov for å samtale med andre i lignende situasjon. De kan i gruppen bli klar over ulike måter de forholder seg til andre mennesker på, de kan erfare følelser og tenke tanker som hemmer deres livsutfoldelse og glede.

God effekt
Gruppeterapi har god effekt for voksne kvinner og menn som har håp om en bedre selvfølelse og som ønsker egenutvikling og mer glede for egen del, og sammen med andre.

Poliklinikken har godt kvalifiserte gruppeterapeuter.