Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Behandlingstilbud ved Rogaland A-senter

RAS-polklinikkM-255

Poliklinisk behandling

Poliklinikken ved Rogaland A-senter tilbyr behandling for mennesker med rusrelatert problematikk og deres familier, med et spesielt fokus på barna. Pårørende kan få eget behandlingstilbud
les mer
shutterstock_17809327%5B1%5D%20RAS%20brosjyre%201%20far%20datter%20p%C3%A5%20skulder

Behandling for familie

Avhengighet, som rus - og spilleavhengighet, rammer langt flere enn den som er avhengig. 
/les mer
PT6A6842

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senters Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) tilbyr behandling til gravide som ønsker å gjennomføre et rusfritt svangerskap.
/les mer
PT6A6644-Klinikk-AA-stue-pas-TV

Avrusing og stabilisering

Avrusningsavdelingen gir tilbud om avrusning og abstinens-behandling til mennesker med ulik rusproblematikk som alkohol, medikamenter og alle typer narkotika.
/les mer
RAs-romM-303

Behandlingsavdeling

Behandlingsavdelingen er et tilbud inntil fire måneder for kvinner og menn som nylig har opplevd vansker på grunn av rusmisbruk. 
/les mer
shutterstock_141856114

Akuttbehandling

Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling.
/les mer
700-00160632a

Gravide innlagt uten eget samtykke

Når gravide bruker rusmidler i svangerskapet, settes det ufødte barnets helse og utvikling i fare.
/les mer
Strand-mann-nov-08-854

Behandling individuelt

Ut i fra hvilke behov du har og hva du ønsker, kan du få individuell terapi / individuelle samtaler. 
/les mer
shutterstock_393867985

Behandling i gruppe

Poliklinikken tilstreber å tilrettelegge tilbud ut fra innsøkende instans og pasienters behov.
/les mer