For deg mellom 10 og 16 år

shutterstkopi-teenagerjente
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Jeg heter Gunnbjørg Linjord Moseid og har en stilling på Rogaland A-senter der jeg har kontakt med  barn, ungdom og deres familie.

Det betyr at jeg kan kontaktes av barn og unge som har en nær slektning som misbruker alkohol eller andre rusmidler. Det kan være din mor eller far, men du kan godt komme med spørsmål til meg dersom det gjelder andre i familien din. For eksempel en søster eller bror, besteforeldre eller andre.

Det er ikke alltid at de som får behandling hos oss slutter helt med å bruke alkohol eller rusmidler. Vi som jobber her ønsker at de og familien deres likevel skal få det bedre og vi gjør det vi kan for å hjelpe til med det. Vi vet at foreldre er glad i barna sine selv om de misbruker rusmidler.

Hvis moren eller faren din er innlagt eller går til polikliniske samtaler hos oss, kan det være greit for deg og vite litt om oss.

På Rogaland A-senter er det 3 forskjellige avdelinger:

1.Avrusningsavdelingen:
Dette er en avdeling der man bor i 2 til 3 uker, til man har rene prøver og ikke har abstinenser lenger.

De fleste som bor her skal videre til en annen avdeling eller behandlingssted etterpå. Avrusnings - avdelingen tar også imot de som skal begynne med medisin (som kalles LAR; legemiddel assistert rehabilitering) i stedet for narkotika.

De ansatte på avrusningsavdelingen er utdannet leger eller sykepleier og har lang erfaring i å hjelpe mennesker som vil slutte å bruke alkohol, piller og narkotika. De snakker med pasientene og sørger for at de har det best mulig i den tiden det tar og bli rus- fri.

Barn kan komme på besøk
Avrusningsavdelingen er en skjermet avdeling. Det betyr at man ikke kan komme og gå som man vil. Det er låste dører der og man må ha følge av personalet om man skal ut. Det er lov til å besøke dem som er innlagt på avrusnings-avdelingen, men da må man lage en avtale. Det er også et besøk- rom der man kan være i fred mens man er på besøk.

2. Behandlingsavdelingen:
Dette er en avdeling der man er innlagt i rundt 3 måneder, men noen kan være der så lenge som 4 til 5 måneder. Mens man er innlagt her har man det ganske fritt. Man kan få permisjon i helgene og har lov til å gå ut når man ønsker det.

De som arbeider på behandlingsavdelingen synes det er fint med besøk av barn og unge. Noen dager er det et program der de besøkende kan for eksempel bli med å spise middag

De som er innlagt på Behandlingsavdelingen går i grupper og snakker om vanskelige hendelser som har skjedd, og som kan skje igjen. Man snakker mye om hvorfor man begynte å ruse seg. De snakker også om  hva man kan gjøre slik at dette ikke  skal skje igjen. Alle som  er innlagt i avdelingen har en av de som arbeider der som hovedkontakt. Det betyr at denne personen har et spesielt ansvar. Ofte snakker man sammen alene med dem om vanskelige ting.  

3. Poliklinikken:
Det kan være at mammaen eller pappaen din går og snakker med noen en gang i uken, eller annen hver uke eller kanskje bare en gang i måneden. Da er det i poliklinikken han eller hun går. Der kan de gå i en kort stund eller en lang stund. Noen går her bare en eller to ganger. Andre går her mer enn 10 ganger.

I poliklinikken går mammaen eller pappaen din og snakker med de som jobber der. Noen ganger vil de gjerne ha med seg mannen eller kona si og noen ganger vil de ha med seg barna.

De som arbeider i poliklinikken er veldig flinke til å finne ut av hva som er nyttig for at man ikke skal bruke alkohol, narkotika eller tabletter mer. De liker godt å snakke med både barn og voksne og det er ikke farlig å spørre dem om ting du lurer på.

Du kan snakke med meg om ting du lurer på
Hvis du ønsker det, kan du komme på kontoret mitt og snakke med meg. Du kan ha med en venn eller en voksen som du stoler på om du ikke har lyst til å komme alene.

Jeg har taushetsplikt og vil ikke gi opplysninger om deg videre til andre uten at du er informert eller er enig i det.

Du kan ringe
Du kan også ringe meg kl  9-15 hver dag, untatt lørdag og søndag. Hvis du ringer utenom dette eller jeg er opptatt, kan du legge igjen beskjed, så vil jeg ringe deg så snart jeg kan.

Forslag til "Regler for alkoholbruk for foreldre", Bergenklinikkene, desember 2010.
Kontakt
Du kan ringe til meg på Rogaland A-senter

telefon: 51 72 90 00
Gunnbjørg Linjord Moseid

Adressen er:
Rogaland A-senter
Poliklinikk
Skogstøstraen 37
Tastasjøen, Stavanger