Til andre pårørende

shutterstock_25259146%5B1%5D%20RAS%20brosjyre%209%20barn%20paa%20mors%20skulder
Illustrasjonsfoto: Shuttertstock
Leger, sosialkontor/ NAV og barnevernstjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige. Pasienter kan ikke søke direkte selv.

Informasjonsfolder om behandlingstilbud
Informasjonsfolder om behandlingstilbud ved Rogaland A-senter

Rogaland A-senter er en del av tilbudet innen tverrfaglige spesialiserte helsetjenester for rusavhengige, og arbeider på oppdrag fra Helse Vest.

Mer informasjon: http://www.helse-vest.no/pasient/behandlinger/tverrfagleg-spesialisert-rusbehandling/Sider/side.aspx.

Rett til helsehjelp
Rogaland A-senter utfører vurdering av rett til helsehjelp og gir behandling, utifra oppdrag. Disse funksjoner er adskilte.
  • Informasjon om vurderingsenhetens arbeid, og andre vurderingsenheter i Rogaland finner du her
  • Rogaland A-senter tar i mot pasienter på frivillig grunnlag til poliklinisk behandling, avrusning og til korttidsopphold, etter spesialisthelsetjenesteloven.

Akuttfunksjon
•   Rogaland A-senter har også akuttfunksjoner.

Uten samtykke
  • Rogaland A-senter tar  i mot gravide uten eget samtykke etter § 10 - 3 i Lov om Helse-  og omsorgstjenester. Søknad om innleggelse av gravide kan bare gjøres av sosialkontoret. Inntak forutsetter gyldig fylkesnemndsvedtak eller gyldig hastevedtak.

Informasjon om behandling
  • Informasjon om behandlingen ved Rogaland A-senter som er viktige for innsøkende instanser finner du her

Henvisninger fra leger
Henvisning fra kommuner
Informasjon om mottatt henvisning og ventetid
Hvis du trenger informasjon om din henvisning er mottatt, eller informasjon om vedtak, ventetid osv., kan du ringe Rogaland A-senters inntakstelefon: 51 72 90 00.

Inntakstelefonen er åpen
mandag, onsdag, fredag  fra kl. 9-11 og 12- 14
tirsdag og torsdag      kl              12 -14

Adresse ved innleggelse: 
Dusevikveien 219, klinikkbygget

Adresse ved poliklinisk behandling:
Skogstøstraen 37, Tasta

Distriktskontorer
Poliklinisk tilbud gis også i Høyhuset på Jæren, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne