Barn og pårørendekontakt

bekymring%20til%20handling
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Gunnbjørg Linjord Moseid er kontaktperson for barn og unge på Rogaland A-senter.

Vi på Rogaland A-senter vil at det skal være lettere å kontakte oss. Er det noe du lurer på eller har lyst å snakke med noen om, kan du kontakte meg.

Lurer du på hva som skjer når noen du kjenner får behandling hos oss?

Du kan spørre meg, så kan jeg svare på det jeg vet eller vi kan finne det ut sammen. Jeg har taushetsplikt, så du trenger ikke være redd for at jeg forteller ting videre uten at du er enig i det eller vet om det.

Jeg har snakket med mange barn og ungdommer som har en mor eller far som er syke eller har problemer, og jeg har snakket med mange barn og unge som har noen i familien som har rusproblemer.

De har sagt til meg at det er fint å få snakke med noen som vet noe om rusproblemer og få vite at det er mange andre som har det sånn som dem.

Du kan ringe eller komme på kontoret mitt på Rogaland A-senter. Du kan komme alene, eller sammen med noen andre du har lyst til å ha med deg. Det kan være søsteren eller broren din, mor eller far, bestemor eller bestefar, andre i familien din, en venn, en helsesøster eller læreren din. Du kan også be en voksen om å ta kontakt med meg for deg.

Du kan kontakte meg, selv om din mor eller far har sluttet i behandling hos oss.

 
Kontakt
Du kan ringe til meg på Rogaland A-senter

telefon: 51 72 90 00
Gunnbjørg Linjord Moseid

Adressen er:
Rogaland A-senter
Poliklinikk
Skogstøstraen 37
Tastasjøen, Stavanger