Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Arbeidsliv og rus

KArl%20Johan%20cf2ff3ad-8436-47e7-9804-c98d3f6d4632
Arbeidslivet er en viktig arena for forebyggende arbeid og tidlig innsats ved risikofylt rusbruk. Dette gjelder alkohol, spillavhengighet, medikamenter og illegale stoffer. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Arbeidsliv - og rus nettverk, alor

Arbeidslivet er en viktig arena for å forebygge negative konsekvenser av rusmiddelbruk. KoRus- vest Stavanger har utviklet en modell for nettverk innen arbeidsliv og rus, kalt alor nettverk. Det er idag ni regionale nettverk, for mer informasjon: www.alor.no.

alor nettverk i Rogaland

I samarbeid med Akan og poliklinikken ved Rogaland A-senter, tilrettelegger KoRus Stavanger alor nettverk i Rogaland. Alor i Rogaland har to samlinger i året, i september på Sola strand hotell og i februar i Haugesund.

Et alor-nettverk er et tilbud for alle som i sin jobb kommer i kontakt med problemstillinger knyttet til arbeidsliv, rusbruk og annen avhengighetsproblematikk, som eks. spill og gambling. Nettverkene er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglige oppdateringer innen feltet arbeidsliv og rus. Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. Deltakerne er med på å bestemme tema for samlingene.
 
Målgruppe for alor-nettverk


Ledere, akan-kontakter, bedriftshelsetjenesten, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.
Eksempel på tema i nettverkene:
-Rusmiddelpolicy / kjøreregler
- Arbeidstaker og pårørende
- Spillavhengighet
- Medikamentavhengighet
- Tegn og symptomer på rusbruk
- Erfaringsdeling fra deltakere
- Eksempler på verktøy og tiltak som kan iverksettes 

Neste samling:
For mer informasjon og påmelding: www.korus-stavanger.no/ arbeidsliv og rus

 

Hjelp til enkelpersoner

Behandling søkes via fastlege eller lege ved bedriftshelsetjenesten til Rogaland A-senter. Adressen: Rogaland A-senter Dusavikveien 216 Boks 5001 4084 Stavanger.

Fastleger kan vurdere om sykemeldte pasienter, eller pasienter som står i fare for å bli sykemeldte med behov for helsetjenester, skal henvises til spesialisthelsetjenesten. For pasienter med rusproblematikk tilbyr Rogaland A-senter poliklinisk behandling, også familietilbud, innleggelse for intensiv behandling eller avrusning. Man henviser til Vurderingsenheten ved Rogaland A-senter.   

For mer informasjon
Du kan ta kontakt med Vurderingsenheten ved Rogaland A-senter, 
Telefon 51 72 90 00 (mandag - fredag).

Har du spørsmål om behandlingstilbudene, ta kontakt med Rogaland A-senter og spør etter inntakstelefon 51 72 90 00.

Ta forøvrig gjerne kontakt med oss for mer informasjon: se kontaktinformasjon på høyre side, eller tekst overfor.

 
Alor_logo_01
Kontakt
Åsa Sjøgren
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 91 37

Ingunn Svendsen
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 90 63

Tor Borge
tor.borge@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 90 00