Behandling

Pasienter / pårørende

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
/les mer

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
/les mer

Henvisning

For å få utredning og/eller behandling for ditt rus- og avhengighetsproblem i TSB, trenger du en henvisning.
/les mer

Barn og pårørendekontakt

Gunnbjørg Linjord Moseid er kontaktperson for barn og unge på Rogaland A-senter.
/les mer

Familier med barn

Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder. 
/les mer

Avhengighet

Hvordan utvikles ruslidelser? Selv om ruslidelser ikke rammer helt tilfeldig, er ingen mennesker vaksinert mot å utvikle avhengighet.
/les mer

Arbeidsliv og rus

Arbeidslivet er en viktig arena for forebyggende arbeid og tidlig innsats ved risikofylt rusbruk.
/les mer

Akuttbehandling

Mennesker med rus og avhengighetslidelser kan oppleve akutte alvorlige situasjoner som gjør at de trenger umiddelbar hjelp. 
/les mer

Erfaringskonsulenter

Mange som har erfaringer fra psykisk helseutfordringer og / eller rusproblem og har vært i behandling for dette, ønsker å hjelpe andre.
/les mer

Stille rom

Stille rom finnes i øverste etasje av behandlingsavdelingen
/les mer

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Rogaland A-senter er et samarbeidsorgan mellom brukerrepresentanter og Rogaland A-senter. 
/les mer

Vanlige spørsmål

Hva er de vanligste spørsmålene vi får om rusbruk og behandling ? Her vil vi fortløpende legge ut spørsmål og våre svar.
/les mer