Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Styret for Rogaland A-senter

Oppnevnt av Stiftelsen Kirkens Bymisjon (eier)
gaute br%c3%a6kken 2
Gaute Brækken
Styreleder
Daglig leder i Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Rogaland
anne christine joys
Anne Christine Joys
Nestleder
Bioingeniør, økonom og Master i management. Adm. direktør i SR-Finans AS
svein erik h%c3%b8ie 2
Svein Høie
Styremedlem
Universitetet i Stavanger
Underviser i juridiske fag ved UIS

 
verna rege nilssen
Verna Rege Nilsen
Styremedlem
Advokat ved Advokatfirma Sørskår
 
gr%c3%b8nnestad
Trond Erik Grønnestad
Styremedlem
Førsteamanuensis, UiS
 
preben
Preben Lindø
Styremedlem
Professor emeritus, Institutt for medie-kultur og samfunnsfag

Vara

kari n%c3%a5dland
Kari Nådland
1.varamedlem
adm.direktør Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
oddvar h%c3%b8ie 2
Oddvar Høie
2.varamedlem
Almenn lege (pensjonist)

Styremedlemmer (ansattvalgt)

astrid croucher 2
Astrid Swan Croucher
Styremedlem (ansattvalgt)
barne- og pårørendekontakt
Poliklinikken, Rogaland A-senter
karen saurdal
Karen Halvorsen Saurdal
Styremedlem (ansattvalgt)
Inntakskoordinator
 
per tengesdal
Per Arne Tengesdal
Styremedlem (ansattvalgt)
institusjonsprest
marit windstad
Marit Windstad
Vararepresentant, (ansattvalgt)
Marit Windstad,miljøterapeut,  avd. gravide og småbarnsfamilier