Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
18.11.2011
Marit Vasshus

Veiledning i rus og psykisk helse

Kompetansesenter rus – region vest Stavanger gir veiledning til ansatte som jobber med rus og psykisk helse i kommunene, ved hjelp av en metodikk som aktiviserer hele gruppen. For tiden får ansatte ved Hundvåg og Storhaug helse – og sosialkontor, seksjon Rusvern på Sandnes og LAR- koordinatorer ved Rehabiliteringskontoret i Stavanger veiledning.
Foto: Bente Sikveland ( til v)fra Kompetansesenter rus - region vest Stavanger er veileder for gruppene

Gruppeveiledningen gis månedlig, og halvårlig møtes disse tre gruppene til fellesveiledning.Metodikken innebærer at den som har en faglig utfordrende sak, intervjues av en av de øvrige deltakerne, for å få frem hva problemstillingen en ønsker hjelp til er. Deretter reflekterer fire-frem av de øvrige i gruppen over det de hørte, hva hun ønsket hjelp til. I fellesveiledningen reflekterer de øvrige deltakerne over hva de hørte de andre reflektere over, såkalt meta-refleksjon.

På denne måter skaper man et rom for distanse til problematikken, for å se med nye øyne.  Deltakerne skal i refleksjonen ikke gi råd til den som ”eier” problemstillingen, man skal bare under seg og være nysgjerrige. På denne måten kan man få tilgang til nye måter å se relasjonen til en klient på, eller problemet på, slik at ”floker” kan løses opp i, og nye veier åpner seg. En av problemstillingene som ofte gjelder generelt er ”hvordan komme i posisjon til en pasient/ klient som ikke ønsker/ klarer eller vil har hjelp”? Skal man gi hjelp, eller la personen være i fred, eller forsøke å skaffe personen hjelp fra en annen ”hjelper” eller ��ekspert”?

Kontaktperson: Bente Sikveland, Kompetansesenter rus, region vest Stavanger, Mail: bente.skiveland@ras.rl.no

veil-bente-sik-2-h%c3%b8-2011-40
veiled-bente-sik-h%c3%b82011-400
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie