Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
07.08.2014
Marit Vasshus

Veileder i psykisk helse og rus - Sammen om mestring

Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og støtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.
Hva Veilederen legger særlig vekt på:
- at psykisk helse og rus ses i sammenheng
- at bruker- og mestringsperspektivet bør styrkes
- at det samarbeides for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester

Hva gir veilederen svar på?
- Beskriver tjenestene, peker på utfordringer og muligheter
- Skisserer hvordan tjenestene kan tilrettelegge for gode bruker- og pasientforløp
- Understreker betydningen av forebyggende arbeid og inkluderende lokalsamfunn
- Klargjør lovgrunnlaget
- Angir sentrale aktører
- Besvarer «ofte stilte spørsmål»
- Gir råd og anbefalinger

PDF av veilederen

Last ned lysbildepesentasjon av veilederen 19 sider
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Sider/default.aspx.

Last ned lang presentasjon av veilederen (31 bilder)
/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Documents/Helsedirs.%20PP%20%28lang_versjon%2031%20s%29%20Veileder%20i%20lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid_24.6.14.pptx

Formålet med disse presentasjonene er å gjøre det lettere for tjenestene å selv sette veilederen på dagsorden og å innlede om den.

les mer
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Sider/default.aspx.
sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie