Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
13.05.2014
Marit Vasshus

Vanedannende legemidler- ny veileder

Nå foreligger nyrevidert og tilgjengelig Nasjonal faglig veileder "Vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet", utgitt av Helsedirektoratet.
Helsepersonell med rekvireringsrett
Hovedmålgruppen for veilederen er helsepersonell med rekvireringsrett, i første rekke allmennleger, som står for 80-90% av all rekvirering av vanedannende legemidler i Norge. Rekvireringsrådene gjelder også tannleger. Veilederen har et eget kapitel for apotekpersonell.

Veilederen kan også være til nytte for annet helsepersonell. Det er viktig at alt helsepersonell i sitt møte aktuelle pasienter har god kunnskap og forståelse om bruk av vanedannende legemidler og deres virkninger og bivirkninger.

Veilederen har også som formål å hindre at pasienter blir avhengige av vanedannende legemidler og at det ytes god hjelp til dem som bør trappe ned og slutte.

Kunnskap om virkninger og bivirkninger av vanedannende legemidler
Veilederen skal derfor gi god faglig støtte til helsepersonell som rekvirerer vanedannende legemidler, slik at avhengighet kan unngås og pasienter som allerede er avhengige, får hjelp til å trappe ned. Hensikten med veilederen er å gi rekvirenter nødvendige kunnskap for riktig bruk av vanedannende legemidler.

veileder.

For mer informasjon
www.helsedirektoratet.no.  

Avdeling medisinsk utstyr og legemidler, tlf. 810 20 050,
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
ill-solastrand-700
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie