Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
18.12.2012
Marit Vasshus

Utstein Refleksjonsforum 2013 om dannelse

Professor i statsvitenskap og aktiv samfunnsdebattant Bernt Hagtvedt, Universitetet i Oslo kommer 12.mars til Utstein kloster. Han vil belyse temaet ”dannelse” med henblikk på utdannelse og yrkespraksis.
Er det mindre rom enn før for drøftinger i dagens helsevesen? Fører utdannelse til veltilpasset taushet? Er det noe i dagens kunnskapssamfunn som trekker i retning av nærsynthet? Slike og beslektede temaer vil seminaret dreie seg om. Detaljert program vil være klart i løpet av januar.

Målgrupper for Utstein Refleksjonsforum er ansatte i rusfeltet, psykiatrien, helseadministrasjonene, universiteter og høyskoler, kirken, andre interesserte.

Komiteen består av:
Klinikksjef Anita Aniksdal, Psykologspesialist Rasmus Sand, institusjonsprest Arild Vøllestad; alle tre fra Rogaland A-senter, samt leder av Institutt for helsefag ved UiS Kari Vevatne og leder av Kirkens Bymisjon Rogaland Arnfinn Fiskå.

Kontaktperson:
Arild Vøllestad; mail: arild.voellestad@ras.rl.no
telefon: 51 72 90 00
utstein kloster 11 oktober 2005 124
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie