Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
17.04.2008

Unge på glid

Hva gjør man når unge mennsker er i ferd med å gli ut i bekymringsfull rusbruk? Hvilke signaler viser de og hva beskytter unge mot rusproblemer? Dette var blant tema da Rogaland A-senter arrangerte opplæringsprogram 17.april for ansatte i helse- og sosialetaten i 10 kommuner i Rogaland. Kursrekken er et samarbeid med Sandnes kommune, Karmøy kommune og Fylkesmannen. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.
Hva beskytter mot problematisk rusbruk?
- Sosial kompetanse er en av flere viktige faktorer som beskytter unge mot problematisk rusbruk, påpekte Svein Helland Sivertsen, SLT koordinator i Stavanger kommune. Han hadde innlegg om "Recilience", hvilke faktorer som beskytter unge voksne mot vanskelig rusbruk. Han viste til at flere treningsprogram for barn med problemer, handler om å styrke evnen til å tåle avskjeder, være utholdende, styrke evnen til å kommunisere og håndtere omgang med venne og familie. Å oppleve mening og sammenheng i livet, virker også beskyttende mot rusproblemer. Å erfare kjærlighet, omsorg, klare grenser og sterke familiebånd, hjelper også unge mennesker til å håndtere fristelser og utfordringer knyttet til rusbruk.

- Det er også viktig at den som gir tilbud om behandling eller hjelp til unge med rusproblemer,  vurderer egen innsats og relasjon til den hjelpesøkende, minnet Helland Sivertsen om. Er det fremdrift i hjelpeinnsatsen og bedring i den unges situasjon? Hvis svaret er nei, må man henvise til andre behandlere, mente Helland Sivertsen.

En av deltakerne minnet om at vi lett glemmer at også unge fra familier med god økonomi og gode ressurser kan oppleve problemer knyttet til rus og psykisk lidelse. Disse er vanskeligere å oppdage og gi hjelp, mente deltakeren som var en av 25 behandlere fra kommunene. Deltakerne kom fra NAv Strand, sosialtjesnten i kommunene Randaber, Eigersun, Sandnes, Sola, Karmøy, samt Tysvær barnevernstjeneste og Stavanger utekontakt.

Det arrangeres 3 kursdager i tema "Tidlig intervensjonsarbeid for unge voksne" og 3 kursdager i tema "Tidlig intervensjonsarbeid  for ungdom".

Se mer informasjon på www.rogaland-asenter.no, under tema "Kurs".

kontaktperson:
Jan Amundsen, Rogaland A-senter, telefon 51 72 90 00
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie