Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
04.12.2013
Marit Vasshus

Tidlig samtale om levevaner for gravide

Regjeringen vil bruke 2 millioner fra statsbudsjett for 2014 i et prosjekt for å redusere antall medfødte alkoholskader og andre skader som skyldes gravides bruk av alkohol og andre rusmidler Som en del avsvangeskapsomsorgen tilbys samtaler om livsvaner. Kompetansesenter rus Stavanger driver pilotprosjektet Frida.
Prosjektleder Elina Barane Helland, Pilotprosjektet "Frida":
Tidlig samtale om levevaner i gravidietet, ved Kompetansesenter rus- region vest Stavanger.


Tidlig konsultasjon
Pilotprosjektet skjer i samarbeid mellom Kompetansesenter rus region vest Stavanger, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektet evalueres av forskningsinstituttet IRIS. Samtalen med gravide skal komme i tillegg til ordinær førstegangskonsultasjon som vanligvis skjer i uke 10-12 i svangerskapet. Det er behov for tidlig informasjon til gravide bl.a. om alkohol, tobakk, legemidler, andre rusmidler, folat, tidlig ultralyd og ev. overvekt.

Samtalemåter som åpner for informasjon
Formålet med prosjektet er å prøve ut tidlig samtale med rådgivning og utvikle samtalemetode og samtalerutiner. Samt å få erfaringer med å forebygge medfødte alkoholskader og andre skader. Man ønsker også erfaring med å rekruttere kvinner til tidlig samtale og hvordan organisere arbeidet. Man trenger oversikt over hvor mange som ønsker å benytte tilbudet og hvordan kvinnene får informasjon.

Helsesøstre i åtte kommuner
I juli 2013 deltar åtte kommuner og atten jordmødre i Rogaland i prosjektet og rundt 120 gravide kvinner har deltatt. I tillegg til samtalene med gravide omfatter prosjektet informasjon til gravide og opplæring av jordmødre. Det har vist seg mer tidkrevende enn antatt å rekruttere og gjøre samtaletilbudet kjent for kvinner som nylig har fått vite om graviditeten.

Positiv interesse
Erfaringer så langt viser at både jordmødre og gravide er positive til tiltaket. Flere kommuner har meldt sin interesse, og et veiledningshefte for helsepersonell foreligger. Informasjon finnes på www.Helsenorge.no . Det foreslås at tiltaket videreføres med 2 millioner kroner i 2014.

To-årig prosjekt
Helsedirektoratet startet høsten 2012 opp pilotprosjekt i svangerskapsomsorgen med tidlig samtale om livsvaner i graviditet, som del av oppdrag knyttet til Opptrappingsplan for rus (2007-2012), jf. også Meld. St. 30 (2011-2012), Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.

Les mer:
http://www.regjeringen.no/pages/38489466/PDFS/PRP201320140001HODDDDPDFS.pdf

Kontaktperson:
Elin Barane Helland; mail: elin.barane.helland@ras.rl.no
mobil : 918 39 332.
elin barane helland%5b2%5d
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie