Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
03.01.2008

Studenter drikker mest

En ny SIRUS rapport viser at studenter er den samfunnsgruppen som drikker mest. Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006. Mannlige studentes forbruk har økt med 23 prosent. Hvis drikkemønsteret opprettholdes over tid, kan 40 prosent av kvinnene og 32 prosent av mennene ha en høy eller alvorlig risiko for alkoholrelaterte skader.
Drikker mer når de drikker
Økningen skyldes at studentene drikker mer hver gang de drikker, ikke at de drikker oftere. Dette viser SIRUS undersøkelsen blant 1655 studenter i Oslo. Størst er økningen blant kvinnelige studenter mellom 25 og 29 år, hvor økningen var på 42 prosent fra 1997 til 2006.

Studentenes drikkemønster er mer uavhengig av alder enn befolkningen ellers. Mannlige studenter over 25 år drikker like mye som de yngste og alkoholforbruket holder seg stabilt høyt også etter at de har fylt 30 år, i motsetning til resten av befolkningen. Single mannlige studenter drikker mest.

Risikoatferd
Mange rapporterte negative konsekvenser av drikkingen; i løpet av studietiden hadde halvparten skulket undervisning, en tredjedel hadde har "blackouts", en fjerdedel hadde hatt ubeskyttet sex, en av ti hadde vært utsatt for skader eller ulykkker, en av tre hadde vært innblandet i krangel. Omfanget av alkoholrelaterte skader er klart høyere blant menn enn blant kvinner. Sammenlignet med 1997 har det vært en liten økning i antall studenter som ønsker seg flere alkoholfrie arrangementer og som synes det drikkes for mye i studentmiljøet, viser SIRUS rapporten 2007.

les mer: www.sirus.no 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie