Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.04.2015

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2015

KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet.
Les om regelverket for ordningen.
Kommuner og fylkeskommunen i Rogaland kan søke. Interkommunale tiltak prioriteres.
Tilskudd gis i sammenheng med bistand om kompetanseutvikling fra KoRus vest Stavanger. Søknadsfrist er 15.juni og eventuelle restmidler fordeles fortløpende.

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kompetanse og implementering av tiltak i det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene innenfor kjerneområdene:
  • Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid
  • Tidlig Intervensjon

Målgruppe
Hele befolkningen med særlig vekt på risikoutsatte grupper.

Stimuleringsmidler kan benyttes til
Frikjøp av ansatte som ellers ikke har anledning til å delta på opplæring
Delfinansiering av stillinger knyttet til planarbeid og implementering av tiltak
Kompetansetiltak i form av kurstilbud i regi av KoRus vest Stavanger
Søknadsskjema.
Søknadene blir behandlet forløpende og det utarbeides skriftlig avtale med de kommunene som får innvilget søknaden.

Kontaktperson
KoRus vest Stavanger ved leder eller en av rådgiverne; se ansatteoversikt.
les mer:
Utlysningstekst
Søknadsskjema
Rapporteringsskjema
Regelverk for tilskuddsordningen 
rasnett-fardatter-400
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie