Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
18.05.2011
Marit Vasshus

Samhandling for bedre folkehelse

- Forebygging og folkehelsearbeid foregår også i kommunene, sa Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Ministeren referete til et vellykket prosjekt i Tysvær i en tale om samhandling 10.mai. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har bidratt med kompetanse, samarbeid og stimuleringsmidler til satsingen.
Innsats på tvers
Helsetjenesten har en pådriverrolle overfor andre sektorer når det gjelder forebygging og folkehelse. I kommunene, på fylkesnivå, regionalt og nasjonalt.

Kommunene
Det er et tydelig krav at kommunene skal ha oversikt over helseutfordringene blant sine innbyggere, og har plikt til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Tysvær kommune
Data og kunnskap om risikoforhold kan brukes i folkehelsearbeidet: I Tysvær kommune, på grensen mot Haugesund, hadde de den største andelen rusmisbrukere i området. De hadde også den høyeste andelen barn som bodde sammen med foreldre med alvorlige rusproblemer. Ledelsen i kommunen tok fatt i problemet og jobbet systematisk med datagrunnlaget. Nå har de klart å snu utviklingen fullstendig.  I 2010 var det ikke lenger noen barn som bodde sammen med foreldre med alvorlige rusproblemer, understreket Helse - og omsorgsminister Strøm- Erichsen.

Samhandling skal bedre folkehelse
Samhandlingsreformen er en av våre viktigste velferdsreformer. Den handler ikke bare om organisering av helsetjenesten. Reformen endrer retning, og tankesett og skal bekjempe helseforskjeller som handler om:

- å forebygge fremfor å reparere
- om tidlig innsats før sykdom utvikler seg
- om å bygge opp gode tilbud der folk bor
- og om å samle det avanserte i sterke fagmiljøer
- Pasientene skal få riktig hjelp på riktig sted til riktig tid

Les mer

Kontaktperson for Tysværprosjektet ved Kompetansesenter rus, Stavanger v/ Rogaland A-senter er Bernt Netland: telefon: 51 72 90 00 eller 91 72 25 48.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie