Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
03.05.2018
Marit Vasshus

Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet

Tilknytning, oppfølging og nasjonale retninglinjer var blant temaene på seminar 18.april på Stavanger Universitetssykehus.
Seminaret med tema "Tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet ", var den andre delen av et todagers seminar i regi av Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger, Rogaland A-senter og KoRus vest Stavanger.
 
Hvordan kan barn som er rus- og stresseksponert i svangerskapet få en god tilknytning til sine foreldre? Betydningen av god oppfølging og sammenhengende tjenester. Dette tematiserte psykologspesialistene Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvoll, redaktør av boken «De minste barnas stemme» og ansatt ved Aline poliklinikk, Barne- og familieetaten, Oslo kommune. Se presentasjoner her.
                                
Kollega og avdelingsoverlege Redar Stokke ved avd. Gravide og småbarnsfamilier, ga en kort presentasjon av Nasjonale retningslinjer for oppfølging av gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til barnet når skolealder. Presentasjon.

Presentasjon ble etterfulgt av bidrag fra fagpersoner som representerte  ulike tilbud i regionen som følger opp ruseksponerte barn og deres familier. Sandnes, Lise Vold, Mestringsenheten.

Maren Løvås, KoRus vest Stavanger, ledet og koordinerte semiaret. Et betydelig antall helsepersonell og ansatte i kommunen fikk høre mange spennende innlegg.

Presentasjonene legges ut på www.korus-stavanger.no,
under kurs, og det aktuelle kurset 18.april 2018:
http://www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2018/del-1-kursoversikt


 
redar stokke retninglinjefoto
Overlege Reidar Stokke, Rogaland A-senter, avdeling gravide og småbarnsforeldre.
maren l%c3%b8v%c3%a5s 2 forelesere
psykologspesialistene Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvoll, redaktør av boken «De minste barnas stemme» og ansatt ved Aline poliklinikk, Barne- og familieetaten, Oslo kommune. Maren Løvås, Korus Stavanger i midten.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie