Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.01.2011
Marit Vasshus

Søknadsmidler til kommunalt rusarbeid

Omlag 420 millioner kroner i tilskuddsmidler, øremerket kommunalt rusarbeid, er nå klare til å skifte eiere. Søknadsfristen for tilskuddsmidlene er 1. februar.
Fristen for å søke tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid for 2011 går ut 1. februar. Alle landets kommuner oppfordres til å søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen er ment å øke antall årsverk som knyttes til rusarbeidet i kommunene. Dette gir en mulighet for reell utvidelse av kapasiteten i det kommunale rusarbeidet.

Bedre kapasitet som gagner alle
Bedret kapasitet innenfor rusarbeid i kommunene vil kunne forbedre muligheten til å gi mennesker med rusproblemer et helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset tilbud. Samtidig gir det kommunene en unik mulighet til å øke kapasiteten i tilbudene sine.

Ordningen inngår i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012) hvor det overordnede målet er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelmisbruk både for enkeltpersoner og samfunnet.

Hva og hvem omfatter tilskuddet?
Målgruppen for ordningen er unge og voksne med begynnende rusmiddelproblemer, og voksne og eldre med rusmiddelavhengighet.

Tilskuddet omfatter styrking av oppfølgingstjenester, aktivitets-/arbeidsrettede tiltak, oppfølging til bolig, pårørendearbeid, psykisk og somatisk helsehjelp, tiltak rettet mot mennesker med samtidige rusmiddelproblemer og psykiske problemer/lidelser, lokalmedisinske sentra, frisklivssentra, kartlegging og vurdering av videre hjelpe- og behandlingstilbud mv.

Tiltak som har rusfrihet og livsmestring som mål omfattes også av ordningen.

les mer Helsedirektoratet
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie