Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
12.03.2013
Marit Vasshus

Rusfagpublikasjon om Pårørende

Rusfag 2/2013 publiserers nå og har tema Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Hva når barn ikke vil snakke om vansker knyttet til foreldres rusavhengihet? Korus vest Stavanger har bidratt med fire artikler til magasinet gis ut av de syv Kompetansesetrene for rus i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet.
En familiehemmelighet
Rusmiddelavhengighet er i mange familier en hemmelighet som kan være forbundet med stigma, skyld og skam. Familiene kan være i konstant beredskap for å forsøke å få kontroll i en situasjon preget av uforutsigbarhet og kriser. Både barn og voksne som lever under slike forhold over tid har økt risiko for å utvikle egne helseplager. Anslagsvis 130 000 norske familier lever med rus/og eller psykisk sykdom. Det er tall som tyder på at 200 000-300 000 barn her i landet vokser opp i en familie preget av en eller begge voksnes rusmiddelproblemer. Rusen har mange ansikter og pårørende har ulike måter å håndtere det som er vanskelig og belastende.

I denne utgaven av Rusfag 2/ 2013, med  hovedtema «Pårørende i rusfeltet”, har KoRus  vest Stavanger bidratt med disse fire artiklene:

1.Når barn ikke vil snakke om det, s 32-33
2.Øke kunnskap og dele erfaringer, s 34
3.Et kompass til nødvendig hjelp for unge vokst opp med alkoholproblemer. S, 24- 26
4.E-læringsprogram om pårørende, s 48

Hele Rusfag magasinet 2/2013

Fagmagasinet inneholder andre tema som spilleavhengighet, ”Er pårørendes rolle og reaksjon på rusmisbruk kulturelt betinget?”, Virksomme tiltak overfor pårørende med rus og psykiske lidelser, den tause skammen. Lærer barn å være om det å være pårørende. Barna trenger å bli sett av noen.
rusfag 2 2013
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie