Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
26.03.2019
Marit Vasshus

Rogalandskommuner kartlegger livssituasjonen for mennesker med rus og eller psykisk helseutfordringer

Kommunene i Rogaland har kartlagt hele 6016 brukere av tjenester innen psykisk helse og eller rus, og nå foreligger analysene av funn.
KoRus vest Stavanger bidrar med analyse og presentasjoner av funn fra kartleggingene til kommunene (Brukerplan).  Hittil har KoRus bidratt med fem presentasjoner med analyser til representanter fra kommuner i sør Rogaland, samt en fagdag, Rusdag i Nord-Rogaland og Sunnhordaland.

Sist uke var kommunene Time, Hå, Gjesdal, Klepp og Sola med deres representanter samlet på Bryne til Brukerplanseminar for å informeres, sammen analysere, diskutere og reflektere rundt årets kartlegging av Brukerplanen.
KoRus vest Stavanger ved Sven Gustafsson presenterte analysene. Kommunebesøkene gjøres i et samarbeid med Fylkesmannen representert ved Ellen Aarre. Målgruppen for samlingen er ansatte som jobber strategisk og overordnet eller er i daglig kontakt med brukere av kommunens tjenester og som skal uvikle politiske planer og relavante tiltak i kjølvannet av analysene.
 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett