Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.03.2008

Raskere tilbake gjennom rusbehandling

Fra mars 2008 er Rogaland A-senter en del av tilbudet "Raskere tilbake" for pasienter med rusproblematikk. Sykemeldte eller personer som står i fare for å bli sykemeldte skal få raskere tilbud om behandling eller rehabilitering ved å henvises til spesialisthelsetjenesten via sin fastlege.
Rogaland A-senter tilbyr poliklinisk behandling, også familietilbud, eller innleggelse for intensiv behandling, eventuelt avrusing. Henvisning går til mottak for "Raskere tilbake" i Helse Stavanger.

Alle fastleger skal vurdere om sykemeldte pasienter med behov for helsetjenester kan komme raskere i jobb ved å henvises til spesialisthelsetjenesten. Kriteriet for hjelp er ikke knyttet til alvorlighet, men til arbeidsforholdet. Dette åpner mulighet for å få tidlig hjelp.

Mer informasjon finnes på www.nav.no og www.helse-vest.no.

Man kan ta direkte kontakt med "Raskere tilbake" i Helse Stavanger ved Irene Mathiesen, telefon 51 51 36 75, mobil 469 37 039.  

Man kan også kontakte inntakskoordinator Berly Holter på Rogaland A-senter, telefon 51 72 90 00 ( mandag-fredag).