Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
18.12.2008
MV

Rapport om familieorientert behandling i Helse Vest

Rogaland A-senter har på oppdrag fra KorFor kartlagt familieorienterte tilbud i spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartleggingen viser at et stort flertall av de 28 behandlingsenhetene har kontakt med pårørende. Familieorientert arbeid er mer utbredt enn man var klar over, sier sosiolog Anne Schanche Selbekk som har foretatt kartleggingen.
Å arbeide med familiene til pasientene er en del av det daglige kliniske arbeid. Samtidig er dette arbeidet ikke alltid like tydeliggjort og systematisert. Dette viser seg ved at registrering, dokumentasjon og beskrivelse er mangelfull. Statistikk indikerer at mange institusjonstilbud har potensial til å øke tilbudet på denne type tjeneste.

Effektivt med familietilbud
Dagens forskning viser at ved å inkludere familien i rusbehandling, øker muligheten for å bedre situasjonen både for pasienten, for pårørende og for hele familien. Det er en økende bevissthet om og bruk av behandling rettet mot familier, med vekt også på barnas situasjon, og pårørende i insitusjonene for spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Mye godt, men lite dokumentert arbeid drives på dette fagområdet.

Utfordringer
De spesialiserte tilbudene innen rusbehandling har generelt utfordringer i forhold til
- å dokumentere familiearbeid
- klargjøre begrepsbruk og innhold i familierettet tilbud
- utvikle tilbudet, prøve ut nye tilbud og kominere ulike tilbud, samt dele erfaringer
- forskning på familieorienterte tilbud

Å drive familieorienterte tilbud er mer ressurskrevende enn å snakke kun med pasienten, noe som ikke tas hensyn til ved økonomiske refusjoner. Ildsjeler driver frem arbeidet.

Behandlingstilbudene i Helse Vest har ulike profiler. Noen satser på egne tilbud for pårørende, andre satser på tilbud for pasient og familie/nettverk. Begge tilnærminger viser god effekt. ifølge forskning. Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan ulike behandlignsprofiler og kombinasjoner av tilbud virker på både pasient, barn og pårørende.

Rapporten ble fremlagt 2.desember 2008 for terapeuter innen spesialisthelsetjenesten, for at behandlerne skulle komme med innspill. Faglige innspill vil bli innarbeidet i rapporten, som frigis neste år.

Powerpoint-presentasjon 2.desember 2008
"Familieorienterte tiltak innen spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartlegging og kunnskapsoppsummering, 25.11.2008. Anne Schanche Selbekk

anne 2des 2008 089
anne-aug-08-106
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie