Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
15.05.2012
Marit Vasshus

Rapport om anabole sterioder blant Stavangerungdom

En fersk rapport fra Utekontakten i Stavanger viser at det er lite kunnskap om bruk av androgene-anabole steroider blant hjelpetjenestene som ungdom i alderen 16-20 år kommer i kontakt med både i kommunen og spesialisthelsetjeneste. Det er behov for økt kunnskap både hos brukere, pårørende og hjelpere om fysiske og psykiske skader og om behandlingstilnærming.
Tonje Hoff, leder Utekontakten Stavanger

Kartlegger maginaliserte grupper
Uteseksjonens rapport er resultatet av en HKH-kartlegging om bruk av androgene-anabole steroider blant gutter 16 - 20 år i Stavanger. Kartleggingen er gjennomført under veiledning fra KoRus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter. HurtigKartlegging og Handling (HKH) er en analytisk tilnærming til sosialfaglige problemstillinger.

Kartleggingen har gått nærmere inn på hva som kjennetegner unge gutter i alderen 16-20 år som bruker anabole steroider, utenfor den organiserte idretten. Hva som gjøres av hjelpeapparatet i dag ovenfor unge som bruker anabole steroider? Finnes det tiltak for denne gruppen og er det eventuelt behov for nye?

Utarbeidet av WHO
Opprinnelig er denne metoden kalt Rapid Assessment and Response (RAR). Dette kartleggings-verktøyet er utviklet av Verdens Helse Organisasjon (WHO). HKH-metoden er egnet for å kartlegge marginaliserte grupper, i særlig grad arenaer og miljøer der hjelpeapparatet har lite innsyn.

Belyser problemer hurtig
Metodens styrke er muligheten for hurtig å belyse et eller flere problemområder. Den skal resultere i konkrete forslag til å håndtere disse. Kartleggingen bygger på en metodikk der både fagfelt, målgruppe og aktuelle nøkkelinformanter bidrar med kunnskap og erfaringer. Kartleggingen baserer seg på å ha mange ulike kilder til å hente ut informasjon fra. Aktuelle personer og instanser med kunnskap om problemområdet inviteres til å delta i utforming av problemstilling og handlingsplan.

tonje-hoff-hkh-2011-400
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie