Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.03.2017
Marit Vasshus

Pasienter får undervisning om kjønnsperspektiv i rusbehandling

Nasjonal retningslinje for ROP-lidelser angir at kjønnsspesifikk behandling bør vurderes som ett tilbud ved behandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB. Behandlingsavdelingen ved Rogaland A- senter jobber nå med å utarbeide et kvinne- og mannsperspektiv, som en del av behandlingstilbudet.
Som en del av denne oppbyggingen og for å dele kunnskap om temaet, holdt en psykologspesialist tilknyttet avdelingen en felles forelesning for pasienter og personalet. Både pasienter og personale hadde mulighet til å dele erfaringer og tanker om temaet i løpet av undervisningen.

Undervisningen inneholdt hva forskning og klinisk erfaring viser om behandling av kvinnelige og mannlige pasienter med rusproblemer:

- Hvilke generelle mønster erfares
- Styrker og sårbarhet hos rusmisbrukende menn og kvinner
- Hvordan Behandlingsavdelingen ønsker å belyse og bruke et kjønnsperspektiv for å tilby god behandling.

Videre kompetansebygging blir at familieterapeutene skal til Bergensklinikkene, Hjellestadklinikken og Skuteviken i april. I november kommer psykologspesialist Frid Hansen, Borgestadklinikken til Rogaland A-senter. Hun brukes på konferansen både nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktperson: Anne- Kristin Klungtveit. Telefon: 51 72 90 00.
 
shutterstock 85396354%5b1%5d kurskatalog voksne
Illustrasjonfoto: Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre.
PT6A6120%20BEhandlingavdeling%20stue%20m%20kunst
Behandlingsavdelingen stue
PT6A6200%20Behavd%20kj%C3%B8kken%20og%20spisebord
Kjøkken i Behandlingsavdelingen
PT6A6210%20Behavd%20pasientrom%20seng%20sykkel
Pasientrom
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie