Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.11.2016
Marit Vasshus

Nytt Rusfagmagasin med tema Brukermedvirkning

Rusfag er et magasin som gis ut av Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. Fagbladet inneholdet 16 artikler med nyttige verktøy, inspirasjon og tips.
Rusfag 2/ 2016
Fagmagasin for Kompetansentrene for rus På oppdrag fra Helsedirektoratet
http://kompetansesenterrus.no/file/188709-rusfagmhheleny.pdf

Innhold:
TEMASAK: Brukermedvirkning i tjenestene Av: May Brit Leirtrø Røstad og Anne-Cathrine Reuterdahl

ARTIKKEL: Recovery – når brukere lærer opp brukere Av: Marit Vasshus

INTERVJU: Medforskning – erfaringer med brukermedvirkning Av: Sonja Mellingen

KRONIKK: Dilemmaer knyttet til brukermedvirkning Av: Espen Freng og Ragnhild Audestad

PORTRETT: Jon Storaas (RIO) - en uredd og tydelig talsperson for rusmisbrukerne Av: Carina Kaljord

FAGARTIKKEL: Hvordan kartlegge når man ikke finner brukeren? Erfaringer med HKH Av: Katrin Øien

ARTIKKEL: StarRus-konferansen Av: Marit Vasshus

RUSFORSKNING: Forskningsfunn fra rusfeltet

NYTTIGE VERKTØY: Brukerplan i kommunene Av: Jeanette Rundgren og Atle Holstad

FAGARTIKKEL: Hvordan drikker mødre etter at de har fått barn? Av: Sonja Mellingen

NYTTIGE VERKTØY: KOR sikrer at hjelpen er nyttig Av: Carina Kaljord

MIN ARBEIDSDAG: Bruker egen erfaring til å hjelpe andre Av: May Brit Leirtrø Røstad

BOKANMELDELSE: Barn i rusbelastede familier Av: Titti Huseby

FAGARTIKKEL: Familiestøtte – et tilbud for brukere og pårørende i forskning Av: Tone Lise Brattrud og Kari Kjønsberg

 
mot stupet