Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
18.04.2012
Marit Vasshus

Nytt Rusfag med artikler fra Kompetansensetrene

RUSFAG gis ut av Kompetansesentrene for rus og inneholder interessante artikler om rusbruk blant 10 000 voksne i 25 ulike bransjer, om erfaringer med cannabisavvenningskurs for ungdom og foreldre,studenter og alkoholkultur og artikler om forebyggende skoleinnsatser.
Artikkelsamlingen gis ut på oppdrag fra Helsedirektoratet og forfattes av ansatte ved Kompetansesentrene for rus. Tema er blant annet forskning på alkoholvaner blant 10 000 voksne i 25 ulike bransjer ved internetsurveys, med tilbakemeldinger til den enkelte gjennom en webbasert selvhjelpsportal.

Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter har følgende bidrag i denne artikkelsamlingen:

Anne Schancke Selbekk og Silje Lill Rimstad skriver om "Studenter, fadderuke og alkoholens betydning". Artikkelen tar for seg alkoholens funksjon i introduksjonen til studentlivet, og fokuserer også på internasjonale studentes oppfatninger av dette voksenritualet (s 85- 91). Artikkel

Schanke Selbekk skriver også om hvordan sikre barn og pårørendes behov i behandling. Behandlingstilbud til den som har rusproblemer er ikke tilstrekkelig. Også barna og pårørende trenger hjelp. En egen barne- og pårørendekontakt bidrar til bedre hjelp for denne gruppen i spesialisthelsetjenesten(s 137 - 141) Arikkel

Arild Vøllestad er forfatter av artikkelen om alkohol og alkoholpolitikk i EU. 55 millioner europeere bruker ikke alkohol, og vinforbruket i Frankrike er redusert fra 50 liter til 15 liter siste 40 årene. Har EUs strategipolitikk gitt bidrag til disse resultatene? (s 105 - 110) Artikkel

Les hele artikkelsamlingen
rusfag 2012  1 forside 1-12 liten
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie