Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
30.04.2011
Marit Vasshus

Ny tverrfaglig spesialisert akuttjeneste

Fra 2. mai etablerer Rogaland A-senter i avtale med Helse Vest et nytt akuttilbud innen tverrfaglig spesialiserte helsetjenester for rusbehandling. Tilbudet er et supplement til andre akuttjenester, og er ikke ment å overta deres ansvarsområder.
Akuttjenesten bistår en akutt oppstått situasjon, og har ikke til hensikt å være en snarvei forbi ventelister. En akuttvurdering erstatter ikke ordinær vurdering for pasientrettigheter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vurderingsgrunnlag
De samme forhold ligger til grunn ved akuttvurdering som ved rettighetsvurdering innen tverrfaglig spesialisert behandling: Tilstandens alvorlighet, forventet nytte av behandlingen, kostnad og effektvurdering.

 Innholdet i akuttjenesten
  • Akuttvurdering av lege
  • Akutt rusbehandling ved innleggelse innen 12 timer for 1-3 døgn
  • Akutt poliklinisk tverrfaglig vurdering samme dag eller påfølgende virkedag
 Rusakutt tilbud ved Rogaland A-senter tar imot
  • Når somatisk / psykisk helse sine akuttjenester har klarert pasienten for videre behandling innen tverrfaglig spesialiserte helsetjenester
  • Der rusinntaket er opphørt eller endret og det er fare for alvorlige abstinensreaksjoner
  • Pasienten er gravid og har et samtidig rusproblem
  • Der pasienten har et rusproblem og er alene med omsorgen for barn.
Hvem kan henvise
De som kan henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rus er sykehus, fastleger, NAV, sosialkontor, barnevern og virksomheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren



 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie