Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.02.2013
Marit Vasshus

Ny ruspoliklinikk på Bryne

Rogaland A-senter gir nå tilbud om rusbehandling nærmere Jærbuene, i høyhuset på Bryne. - Å komme tettere på både pasienter, pårørende og barn og våre samarbeidspartnere er svært viktig, sier leder for poliklinikken og psykologspesialist Tor Borge.
Brynekontoret er bemannet fire dager i uka med to psykolog-spesialister, en familieterapeut, samt psykiater og barne- og pårørendekontakt etter behov.

-Kontoret er bemannet med solide fagfolk som kan behandle familieproblematikk. Hele familien berøres når en voksen i familien har rusproblemer, sier psykologspesialist Tor Borge.  Alkoholbruk berører både voksne pårørende og barn, og flere kan få behov for hjelp. Derfor er det nyttig at vi nå kommer nærmere folk der de bor, sier avdelingsleder Tor Borge på poliklinikken ved Rogaland A-senter.

Borge understreker at samlokalisering med familievernkontoret åpner muligheter for fagutvikling og godt samarbeid.Foto: Psykologspesialist Anne Solberg og avdelingsleder Tor BorgeFoto: Ruspoliklinikken ligger i Høyhuset i Bryne sentrum, Adresse: Hetlandsgata 9, 4340 Bryne

Kontaktpersoner:

leder for poliklinikken ved Rogaland A-senter: psykologspesialist Tor Borge
tlf: 51 72 90 00
email: tor.borge@ras.rl.no

For spørsmål om inntak benytt tlf: 51 72 90 00.
Se flere bilder nedenforFoto: Psykologspesialist Anne SolbergFamilieterapeut Marit Tingbø LundvigsenFoto:  Rogaland A-senters nye ruspoliklinikk på Bryne, ligger to minutters gange fra jernbanestasjonen.Rogland A-senter har også et distriktskontor på Jørpeland for befolkningen i Ryfylke en dag i uka (mandager), og er bemannet av familieterapeut. Kontoret er samlokalisert med Ryfylke Distriktspsykiatriske senter (Ryfylke DPS).
ny-polkl2012-3-ta