Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
18.09.2012
Marit Vasshus

Ny brosjyre om Rogaland A-senter som spesialisthelsetjeneste med familietilbud

Rogaland A-senter har nå utarbeidet ny brosjyre som viser bredden og helheten i virksomheten som behandlings – og kompetansesenter for rus. Her finner man informasjon om det kliniske tilbudet ved behandlings-avdelingen, avrusingsavdelingen og poliklinikken på oppdrag fra Helse Vest. Inkludert er også barnehagen, samt FOU- avdelingen som ivaretar oppdraget fra Helsedirektoratet som Kompetansesenter innen rusmiddelspørsmål i regionen, også på nasjonalt nivå for de to spissområdene.
Tilbud til familier, barn og pårørende og gravide, barne- og pårørendekontakt, samt tilbud om akuttfunksjon, stabilisering og utredning og vurderingsenhet omtales også. Brosjyren inneholder informasjon og illustrasjoner fra de tre ulike kliniske avdelingene: poliklinikk, behandlingsavdeling og avrusingsavdeling, samt besøksrom og familieleilighet.

Kompetansenseteret ivaretar forskning, utviklings- og formidlingsarbeid og ivaretar også koordinering av de to nasjonale spissområdene ”Rusproblematikk i familier” og ”Arbeidsliv og rus”.

Brosjyren kan man få ved å henvende deg til FOU – avdelingen ved Hilde Elin Haugland ( telefon: 51 72 90 00/ 90 36), hilde.elin.haugland@ras.rl.no, eller Marit Vasshus marit.vasshus@ras.rl.no

Brosjyre
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie