Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
 EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
25.11.2009
MV

Nettverkskonferansen Mot til å se- evne til å handle

Nettverkskonferansen Mot- til å se - evne til å handle arrangeres 21. og 22. januar og har tema hvordan man bedre kan møte barn i familier der foreldre har psykiske lidelse eller rusmiddelavhengighet.
Arrangør er Koordineringsgruppen for Rogalandsnettverket i samarbeid med "Voksne for barn". Rogalandsnettverket er et bredt faglig nettverk som inkluderer brukere. Målet er å styrke relasjonskompetanse, erfarings - og tiltaksutveksling og gjesidig informasjon. Fylkesmannen har tildelt konferansen midler.

Netttverket er dannet fordi fagfolk erkjenner at barna i disse familiene har blitt forsømt. Likeledes som den voksne brukers omsorgsrolle ofte har blitt neglisjert av tjenestene. For å skape nødvendig endring, må felles kompetansen utvikles. Samtidig som man i samarbeid anvender egen særkompetanse.

Har du spørsmål kontakt:

Marit Linnerud Egeland, tlf: 481 90 617
eller Kristine Sjo, tlf: 51 50 78 26

Konferansen arrangeres på Quality Airport hotell Sola.

Program og påmelding
barn-120109-mot-til-handle-
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies