Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
02.10.2009
MV

Nasjonal konferanse for pårørende

Helsedirektoratet inviterer til Nasjonal dialogkonferanse for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk 16. og 17. november 2009 på Oslo Plaza i Oslo sentrum.
Bakgrunnen for konferansen er at pårørendeperspektivet i rusfeltet skal styrkes. Pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk kan være en viktig ressurs for hjelpeapparatet, men blir dessverre ofte glemt av tjenestene. Belastningen pårørende utsettes for fører ofte til at de selv får behov for hjelp.

Med dialogkonferansen vil myndighetene synliggjøre hvilke behov pårørende har, og sette søkelyset på hvordan hjelpeapparatet i enda større grad kan ivareta pårørendeperspektivet.

Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av pårørendeorganisasjoner og hjelpeapparatet i spesialisthelsetjenesten utarbeidet et faglig program med plenumsforedrag og mange ulike gruppetemaer som forhåpentlig vekker interesse hos både pårørende og hjelpeapparatet.

Målgruppen er pårørende til mennesker med avhengighets-problematikk og hjelpeapparatet som er tilknyttet denne problematikken.

Påmeldingsfristen er 26. oktober 2009

Om konferansen