Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
03.03.2009
MV

KORFOR rapport om familieorienterte tiltak i Helse Vest

Rogaland A-senter ved Anne Schanche Selbekk og KORFOR ved Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR gjennomført en kartlegging og kunnskapsoppsummering av familieorienterte tilbud innen spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Målet med kartleggingen er å få et nærbilde av i hvilken grad og på hvilken måte de spesialiserte rusinstitusjonene i helseregionen har et familieperspektiv på tjenestene. Dette er et første skritt for å utvikle forskning på effektene av familiebehandling.
Rapporten sier ingenting om familieorientert arbeid som drives innenfor primærhelsetjenesten i helseregionen. I tillegg er formålet å gi en vurdering av hvordan familieorienteringen innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest samsvarer med aktuell litteratur om virkninger av familieintervensjoner innenfor rusbehandling.

Problemstillinger:
"I hvilken grad tilbyr rusbehandlingsinstitusjonene i Helse Vest familieorienterte tiltak eller behandling, og hva kjennetegner disse tiltakene?

"Hva kan man si om virkningen/effekten av disse tiltakene basert på det som finnes av forskning?  

"Hvilke utfordringer står man ovenfor i utviklingen av det familieorienterte arbeidet i Helse Vest?

Klikk på linken og du vil finne hele rapporten. Link her.

Dersom du ønsker å motta rapporten i innbundet form; kontakt KORFOR, Helse Stavanger HF.

KORFOR - rapport 2009/ 02 Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest- kartlegging og kunnskapsoppsummering.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie