Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
12.02.2020

Invitasjon til Åpen Dag ved avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier markerer 5 år fredag 6.mars.
Vi  holder åpen avdeling fredag 6.mars 2020 fra kl 11:30 til kl 14:30.

Personal vil være tilgjengelig med informasjon om avdelingen, målgruppen og hvilke metoder vi benytter i behandlingstilbudet.

Det blir enkel servering og derfor trenger vi tilbakemelding på om du/dere kommer eller ikke.

Vi ser fram til å se deg!
Hilsen oss på AGS
 
Vennligst send mail til: aud-kristin.vik@rogaland-asenter.no eller
ane.oppedal.seland@rogaland-asenter.no  innen 28.02.2020
 
Adresse: Dusavikveien 216, 4028 Stavanger- i underetasje
ags02