Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.04.2017
Marit Vasshus

Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?

En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å håndtere egne følelser. Både den syke voksne og deres barn ønsker avlastning og hjelp hjemme.
En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å håndtere egne følelser. Både den syke voksne og deres barn ønsker avlastning og hjelp hjemme.

Maren Løåas, KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-setner har bidratt til studien, http://kompetansesenterrus.no/file/34-37-rusfag2017.pdf
 
Hvordan opplever barna situasjonen?
Barna forteller at det vanskeligste er å se sin syke foreldere lide, forelderens manglende kapasitet og tapet av sosiale aktiviteter sammen. Barna synes det er vanskelig å hjelpe den syke foreldren og i stor grad må barna klare seg selv. Forelderens skiftende humør, fra sliten
til sur og sint, oppgir barna også som en utfordring i tillegg til forelderens innleggelser og manglende tilstedeværelse. Barna strever også med at de selv må håndtere egne følelser.

Studien som er finansiert av Norges forskningsråd og i omfattende grad av Helsedirektoratet,
ble gjennomført i fem helseforetak , hvor Stavanger universitetssykehus og Rogaland A- senter har bidratt. (Ruud et. al 2015).Pasienter innen rus, psykiatri og somatikk og deres
familier har deltatt. 534 familier bidrar med informasjon, derav 246 barn og unge.
 
Rusfag 1/2017: utgitt av Kompetansesentrene for rus, finansiert av Helsedirektoratet:
http://kompetansesenterrus.no/file/34-37-rusfag2017.pdf
 
les mer i Rusfag 1/ 2017 om å vokse opp i familie med rusvansker:

Smerten på innsiden er verre enn det du ser på utsiden, skriver Elisabeth
Lied : Ikke kall meg dysfunksjonell: Elisabeth Nordhus Lied:
http://kompetansesenterrus.no/file/32-33-rusfag2017.pdf

Rusfag 1/ 2017
http://kompetansesenterrus.no/rusfag-nr-1-2017
 
shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie