Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
12.12.2013
Marit Vasshus

Hva hjelper ved samtidig rus og psykisk helseplager?

Hvordan skal man tilnærme seg mennesker som har både rus og psykisk lidelse samtidig og hva slags tilbud har vi lokalt som er fleksibelt og passer for dem? Dette var tema på kurs 10. og 11.desember i regi av Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A-senter, Nasjonalt kompetansesenter for ROP og Fylkesmannen i Roagland.