Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
05.11.2010
Marit Vasshus

Helsedirektoratet inviterte kompetansesenterene for rus til fagsamling

Helsedirektoratet inviterte 1.- 3. november 2010 alle de syv kompetansesentrene for rus i Norge til årlig fagsamling, denne gang på Sola i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger.
Avdelingsdirektør Ola Trygve Strand, avd. lokalt helsefolkearbeid, Helsedirektoratet

-Å involvere og engasjere seg er viktig for å få utbytte av samlingen som har til hensikt å stimulere refleksjon og forskningsbasert kunnskapsutvikling, sier avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen, avdeling for lokalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet.

korus-nysted200

Seniorrådgiver Jon Nysted, Helsedirektoratet

God helse for alle
 - Samhandlingsreformen er sentral for regjeringens satsing innen helse, og helsemålet gjenspeiles i statsbudsjett, Folkehelseloven og Helse- og omsorgsloven, sier Jon Nysted, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.  Folkehelseperspektivet er retningsgivende for innsatsen, og rusperspektivet inngår i dette ved at det integreres også på andre områder, som en del av en helhet i  forebygging,  i tidlig intervensjon og i kommunalt omsorgsarbeid og  kurativt arbeid. Komunene er sentrale i folkeheslearbeidet, og satsingen avhenger av planforankring i kommunene innen folkehelse.

Økt vekt på psykisk helse
Helseperspektivet skal tydeliggjøres på alle politiske områder, i alle sektorer også for barn og unge. Tverrfaglig samarbeid er essensielt, og sunne valg skal gjøres enklere. Det skal legges økt vekt på psykisk helse og kunnskapsbasert innsats.

Direktoratet hadde invitert internasjonale og norske fagfolk til kunnskapsdeling. Helsedirektoratet er oppdragsgiver for Kompetansesentrene for rus, som bistår kommunene i arbeid og kompetansebygging innen forebygging, tidlig intervensjon og arbeid med etablert problematikk.

korus-sola-300

Power-point presentasjoner fra fagseminaret:

Program:

Ole Trygve Stigen, avdelingsdirektør avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet
Samhandlingsreformen – signaler fremover

Jon Nysted, Seniorrådgiver Helsedirektoratet
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2011, evalueringsplan

Alfred Uhl, Coordinator og Addiction Prevention Research and Documentation of Anton – Proksch Institute, Wien
Research and Evaluation in Substance Abuse and Prevention

Dag Rekve, WHO Department of Mental Health abd Substance Abuse, Geneve
WHO`s globale strategi for å redusere skadelig bruk av alcohol. Alkoholsituasjonen i Europa.

Tine Sveen, Kirsti Strand, Helsedirektoratet.
Kartlegging, statistikk og styringsdata på lokalt og nasjonalt nivå

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon
Solvår Bäcklund, Helsedirektoratet

Sverre Nesvåg, forskningssjef Korfor
Informasjonsgrunnlag for bedre kvalitet i tjenestene (brukerplan med mer)

Eva Karin Envall, Statens Folhälsoinstitut, Sverige
Riskbruksprosjekt rettet mor jormødre og leger

Ulric Hermansson, Statens Folkhälsoinstitut, Sverige
Riskbruksprosjektet - arbeidsliv
 
korus-saml-hdir
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie