Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
06.10.2017
Marit Vasshus

Forbruk av alkohol i aldersgruppen 62 +

Jobb er identitesskapende og gir mye glede, god selvfølelse og tilhøringhet. I denne gruppen økter sysselsettingen mest.
Økt sysselsetting blant ansatte over 62 år
Hilde Richter Svendsen, rådgiver Akan, snakker om 50+ arbeidstakere og alkoholbruk. Trenden er at sysselsettingsveksten er størst i gruppen 62- 66 år. De fortsetter å jobbe, er aktive, har god helse og trives med arbeidsoppgaver.

Jobb er identitetsskapende og gir glede, god selvfølelse og tilhørighet, forkalrer Richter Svendsen. Et godt arbeidsmiljø bidrar også til at folk fortsetter å være yrkesaktive.

Forskning viser at både kvinner og særlig menn har et høyere forbruk i en livsfase når barna er voksne. Økt bevissthet om sammenheng mellom konsum og hva som kan påvirke arbeidsinnsats kan tematiseres.
 
Økt konsum har sammenheng med urbanisering, høyere utdanning, mer liberale holdninger og verdier, alkoholens plass i norsk kultur, risikofylt og skadelig konsum trolig underrapportert, fremhever Richter Svendsen i AKAN.

En studie om Livsløp, aldring og generasjon ( NorLag) som ble lagt frem i august 2017, viser at  kvinner i aldersgrupper 50 - 70 år, drikker fire ganger så mye som kvinner i alderen 30 - 39 år. Den yngste gruppen er gjerne kvinner med små barn i familien. Undersøkelsen har sammenliknet alkoholvanene for befolkningen i alderen 30- 80 år. Befolkningstudien omfatter 15 000 personer.
Dette mener en forsker i NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforksning, Britt Slagsvold,  er en kjempestor forskjell.


 
akan eldre og rus
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie