Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.03.2015
Marit Vasshus

Folkehelsetiltak som har nasjonal betydning

Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsordning for å styrke folkehelsearbeidet i Norge gjennom å utvikle og formidle kunnskap.
Aktører får midler til å utvikle løsninger, metoder og verktøy som har nasjonal betydning og som er egnet til å overføres til arbeid i kommuner og hos andre aktører. Hensikten er særlig å støtte kommuners og forsknings- og utviklingsmiljøers initiativ innen folkehelseområdet.
 
Hvem kan søke
Statlige mottakere, Kommuner, Fylkeskommuner, Stiftelser, Private bedrifter, Organisasjoner. Tilskuddsordningen er avgrenset mot andre ordninger, slik at frivillige organisasjoner som får støtte over andre tilskudsordninger på kap. 718 post 70 ikke kan søke.

Beløp
3 mill. kroner (kap. 718 post 70). 1,835 mill. kroner (kap.719 post 79).

Referanse
Kap. 718 post 70 og kap. 0719 post 79 Helse- og omsorgsdepartementet.
Søknadsfrist 17.04.2015 Rapporteringsfrist 01.03.2016

Helsedirektoratet vil skjønnsmessig vurdere om aktuelle tiltak skal støttes over kap. 718 post 70 og/eller kap. 719 post 79.
 
 https://helsedirektoratet.no/tilskudd/folkehelsetiltak-av-nasjonal-betydning
 
 
ill-fam-p%c3%a5-isen
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie