Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.05.2010
Marit Vasshus

Filosofiske tema i etikkgruppe for pasienter

Hva er det gode liv? Hva er meningen med livet? Dette er to blant flere filosofiske tema som diskuteres blant pasienter innlagt på Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
Etikkgruppa ved Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter har eksistert siden 1986, i hele perioden med Arild Vøllestad som hovedgruppeleder. Vanligvis har etikkgruppa drøftet spørsmål ut fra hva en person bør gjøre i ulike situasjoner. Under en idedugnad i etikkgruppa for et par måneder siden, foreslo pasientene å ta opp ”større, mer filosofiske temaer”.

Hva er det gode liv?
Vøllestad forteller at siden da har etikkgruppa diskutert  temaer som "Hva er lykke?", ”Hva er det gode liv?”, ”Harmoni og disharmoni”, ”Meningen med livet”, ”Det oppjagede samfunn”, ”Forutbestemmelse eller egne valg?” (i noen grad en refleks av Harald Eia- debattene), ”Blir all valgfriheten i dagens samfunn en urimelig belastning?”, ”Forholdet mellom kropp og sjel”.

”Denne interessen henger jo sammen med de pasienter som er innlagt for tiden, og det er ikke sikkert den vil vedvare. Men generelt bør alle behandlingsinstitusjoner være oppmerksomme på at de ikke undervurderer pasienters behov for denne type tankemessig bearbeiding av sine liv”, erfarer Arild;

- Etter min oppfatning er der ingen motsetning mellom disse refleksjonene, og det å ta tak i konkrete ting i livet som en ønsker å gjøre noe mer med.

Onsdag 2. juni vil etikkgruppa besøke Darwin-utstillingen ved Stavanger museum, og da vil  erfaringsmessig spørsmål rundt hva et menneske ”egentlig er” dukke opp, erfarer Arild Vøllestad
illust-strandvei-200
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie